Już ponad 750 skarg na RODO

(2018-07-18)

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło już ponad 750 skarg na naruszenie przepisów i ponad 500 zgłoszeń naruszeń od administratorów. RODO wymaga, aby administrator zgłosił w ciągu 72 godzin wykryte naruszenie, jeśli uzna, że może to skutkować ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dr Edyta Bielak-Jomaa poinformowała, że podana liczba skarg i zgłoszeń naruszeń to stan na koniec czerwca. - Nie oznacza to jednak, że tyloma sprawami zajmie się urząd, bo niektóre mają np. braki formalne - mówi.
W sektorze publicznym sporo nieprawidłowości dotyczy kierowania korespondencji do osób nieuprawnionych. Wciąż zdarza się, że w polu adresat wklejana jest cała lista maili - to oczywiście poważny błąd i naruszenie, bo każdy z adresatów może zobaczyć, do kogo jeszcze skierowana została korespondencja. Przy takiej wysyłce adresy mailowe powinny być wpisywane tak, aby nie były dostępne dla wszystkich odbiorców wiadomości. Pomyłki zdarzają się też przy wysyłaniu korespondencji tradycyjnej. Monika Krasińska, dyrektor Zespołu do spraw Sektora Publicznego wymienia też przypadki naruszeń przy publikacji materiałów w Biuletynach Informacji Publicznej. Zdarza się, że trafiają tam dane niezanimizowane. Dodaje, że niektóre instytucje wprowadzają zupełnie niepotrzebne, niemające uzasadnienia w przepisach utrudnienia. Jako przykład podaje blokowanie przepływu informacji. Instytucje nie przekazują np. informacji MOPS-om, powołując się na ochronę danych osobowych. To świadczy o nieznajomości przepisów - podkreśla Monika Krasińska.

W sektorze zdrowia najwięcej naruszeń dotyczy nieuprawnionego udostępniania dokumentacji medycznej. Paulina Dawidczyk, Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa UODO wymienia zgłoszenia zagubienia przez pracowników nośników elektronicznych, laptopów i telefonów z danymi. Wciąż wiele pytań dotyczy zawierania umów powierzenia przetwarzania danych.
Paulina Dawidczyk zaznacza, że RODO nie zmieniło wiele, jeśli chodzi o skargi w sektorze zatrudnienia - wciąż najwięcej pochodzi od byłych pracowników, którzy chcą w ten sposób dokuczyć byłemu już pracodawcy. W rozmowie z LEX.pl mówi, że zdecydowanie spadła liczba pytań z sektora oświaty. Prawdopodobnie ma to związek z trwającymi wakacjami i we wrześniu nastąpi ich wzrost.

Agnieszka Matłacz

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat Honorowy
Ministerstwo Cyfryzacji
Główni Partnerzy Merytoryczni
G+P Gawroński & Partners
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria radców prawnych
Współpraca merytoryczna
LEX Ochrona Danych Osobowych
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Sieradzka & Partners
Partnerzy
Altkom
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
PwC
Wsparcie technologiczne
LEX Compliance RODO
Patroni medialni
Prawo.pl
co do zasady
Back to Top