MEN: Bezpieczeństwo w sieci ważnym elementem polityki oświatowej

(2018-09-18)


Bezpieczeństwo w internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 - zadeklarował podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć.

Deklarację taką wiceszef resortu złożył we wtorek odbywającej się w Warszawie międzynarodowej konferencji “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”.

Konferencja, zorganizowana dla przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług oraz treści internetowych, poświęcona była zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu on-line, wyzwań w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także nowych pomysłów dotyczących zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.


Jak mówił podczas konferencji minister Kopeć, idea bezpieczeństwa w internecie stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów korzystających z internetu.
Przypomniał też, że nowe prawo oświatowe wskazuje, że jednym z podstawowych zadań systemu oświaty jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. Z kolei nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego została wzmocniona o treści respektowania prywatności informacji, ochrony danych i praw własności intelektualnej. Obok bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni to istotny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społecznego ucznia.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat Honorowy
Ministerstwo Cyfryzacji
Główni Partnerzy Merytoryczni
G+P Gawroński & Partners
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria radców prawnych
Współpraca merytoryczna
LEX Ochrona Danych Osobowych
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Sieradzka & Partners
Partnerzy
Altkom
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
PwC
Wsparcie technologiczne
LEX Compliance RODO
Patroni medialni
Prawo.pl
co do zasady
Back to Top