Urząd powie, jak stosować RODO w zatrudnieniu

(2018-08-09)

Jeszcze przez tydzień Urząd Ochrony Danych Osobowych czeka na uwagi i postulaty dotyczące zasad przetwarzania danych w rekrutacji i zatrudnieniu. Wątpliwości i nieprawdziwych informacji w tym zakresie wciąż jest wiele. Dlatego UODO chce opracować wskazówki, które pomogą pracodawcom i rekruterom.

Do 17 sierpnia każdy może zgłosić do UODO swoje uwagi lub postulaty dotyczące zakresu czy tematu potrzebnych interpretacji przepisów. Na ich podstawie urząd przygotuje zestaw wskazówek, które mają odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania i problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w sektorze zatrudnienia.


Wpłynęło sporo interesujących zgłoszeń
Wstępne konsultacje rozpoczęły się w połowie lipca. - Od momentu ich ogłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło sporo interesujących zgłoszeń - mówi portalowi Prawo.pl Agnieszka Świątek-Druś, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodaje, że niektóre z nich były bardzo rozbudowane i poruszały wiele zagadnień, które – w opinii zgłaszających – powinny zostać uwzględnione we wskazówkach Prezesa UODO.
Z nadesłanych zgłoszeń jasno wynika, że przygotowywane przez Urząd opracowanie nie powinno ograniczać się jedynie do wyjaśnień odnoszących się do procesu rekrutacji, lecz powinno obejmować także inne zagadnienia. Rzecznik prasowy UODO wylicza zakresy, co do których zgłoszono takie zapotrzebowanie. W zgłoszeniach pojawia się m.in. zatrudnianie na umowę cywilnoprawną, współpraca z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą i wykonuje zadania na miejscu u pracodawcy, finansowanie przez pracodawcę dodatkowych świadczeń, takich jak np. pakiety medyczne czy sportowe czy konstruowanie list obecności. Wśród propozycji tematów pojawiło się też udostępnianie podmiotom zewnętrznym przeprowadzającym szkolenia danych osobowych pracowników i przepływ danych w obrębie grupy kapitałowej.


Nie tylko dla rekrutera
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (poprzednik UODO) publikował już jakiś czas temu „Dekalog rekrutera”, który odnosił się do stanu prawnego sprzed 25 maja 2018 roku. Obejmował on wyłącznie przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacji. Teraz wskazówki te zostaną nie tylko zaktualizowane, ale i rozbudowane o dodatkowe zagadnienia.


UODO opublikowało przykładowe pytania i zagadnienia, do których w szczególności mogą się odnieść uczestnicy konsultacji:
1. Jaki powinien być zakres wskazówek Prezesa UODO? Czy powinny być ograniczone do procesu rekrutacji, czy też obejmować inne zagadnienia, a jeżeli tak, to jakie?
2. Jak należy traktować przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych?
3. Czy wskazówki Prezesa UODO powinny odnosić się do przetwarzania danych dotyczących osób świadczących pracę w ramach samozatrudnienia.
4. Zasady przetwarzania szczególnych kategorii danych.
5. W jakich okolicznościach możliwe jest spełnienie warunku dobrowolności zgody na przetwarzanie danych osobowych w relacjach pracowniczych?
6. Jak należy określać status administratora w związku z zatrudnieniem i sytuacje, w których dochodzi do powierzenia przetwarzania danych.
7. Zasady ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem cudzoziemców.
8. Okresy przechowywania danych zebranych w związku z procesem rekrutacji oraz po zatrudnieniu pracownika.
9. Zasady przetwarzania danych pracowników podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej.
10. Zasady przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w związku z zatrudnieniem.
11. Zasady stosowania monitoringu innego niż wizyjny w relacjach zatrudnienia.


Gdzie zgłaszać uwagi?
Konsultacje prowadzone są elektronicznie. Uwagi można zgłaszać na adres email: zas@uodo.gov.pl do 17 sierpnia 2018 r. W tytule trzeba podać hasło „Konsultacje Zatrudnienie”.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat Honorowy
Ministerstwo Cyfryzacji
Główni Partnerzy Merytoryczni
G+P Gawroński & Partners
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria radców prawnych
Współpraca merytoryczna
LEX Ochrona Danych Osobowych
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Sieradzka & Partners
Partnerzy
Altkom
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
PwC
Wsparcie technologiczne
LEX Compliance RODO
Patroni medialni
Prawo.pl
co do zasady
Back to Top