Zdjęcia dzieci w prezentacji tylko za zgodą rodziców

(2018-07-17)

Na wykorzystanie czyjegoś wizerunku w prezentacji trzeba mieć zgodę tej osoby. Nawet jeżeli chcemy swoje dzieło pokazać wąskiej grupie odbiorców.

Czy na egzaminie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczyciel może wykorzystać zdjęcia dzieci w prezentacji multimedialnej?


ODPOWIEDŹ

Nauczyciel powinien uzyskać zgodę rodziców dzieci na wykorzystanie zdjęć z ich udziałem.
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów albo przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli wynika z przepisów.
Żadne przepisy szczególne nie regulują wykorzystywania wizerunku ucznia lub uczniów w związku z ubieganiem się o awans zawodowy. W związku z tym przetwarzanie takich danych osobowych mogłoby nastąpić na podstawie zgody, czyli w oparciu art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w konkretnym celu albo celach, na które odrębnie wyraża zgodę.
Nauczyciel powinien więc uzyskać zgody rodziców na wykorzystanie zdjęć z udziałem uczniów w postępowaniu związanym z awansem zawodowym, chyba że wykorzystuje zdjęcia "klasowe", czyli przedstawiające zbiorowość uczniów bez eksponowania niektórych z nich na tle pozostałych oraz bez dodatkowych informacji pozwalających zidentyfikować poszczególne osoby.

Joanna Lesińska

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat Honorowy
Ministerstwo Cyfryzacji
Główni Partnerzy Merytoryczni
G+P Gawroński & Partners
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria radców prawnych
Współpraca merytoryczna
LEX Ochrona Danych Osobowych
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Sieradzka & Partners
Partnerzy
Altkom
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
PwC
Wsparcie technologiczne
LEX Compliance RODO
Patroni medialni
Prawo.pl
co do zasady
Back to Top