Program

08:15-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:15

Rozpoczęcie konferencji

Alicja Pollesch, Wolters Kluwer Polska

09:15-09:30

Odczytanie listu do uczestników od Ministra Cyfryzacji

dr Maciej Kawecki

09:30-10:15

Wystąpienie otwierające

Mirosław Sanek - Wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10:15-10:45

Rzecz o kontroli: przychodzi Kontroler do Inspektora...

mec. Maciej Gawroński, Mateusz Kołodziejczak

10:45-11:00 Przerwa kawowa
 

Ścieżka I
Firmy i kancelarie

Moderator: Ewa Usowicz
Dyrektor działu serwisów informacyjnych
Wolters Kluwer Polska

Ścieżka II
Public

Moderator: Sylwia Gołaś-Olszak
Dyrektor segmentu administracja publiczna
Wolters Kluwer Polska

11:00-11:25

Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce (ze szczególnym uwzględnieniem absurdów prawnych)

dr Dominik Lubasz

Monitoring wizyjny jako podstawa przetwarzania danych w sektorze publicznym - jak poradziły sobie jednostki publiczne?

mec. Mirosław Wróblewski

11:25-11:50

RODO w kancelarii radcowskiej i adwokackiej.
Doświadczenia ze stosowania przez kancelarie przepisów
ogólnych unijnego rozporządzenia

mec. Katarzyna Kloc

Największe wyzwania związane z wdrażaniem RODO
w sektorze publicznym

mec. Joanna Noga-Bogomilska

11:50-12:30 LUNCH
12:30-12:55

Realizacja praw podmiotów danych

mec. Xawery Konarski

Inspektorzy Ochrony Danych - pierwsze doświadczenia
i pierwsze problemy

mec. Aneta Sieradzka

12:55-13:20

Praktyczne wskazówki dotyczące prywatności
w cyfrowym świecie reklamy

Tomasz Soczyński

Dane medyczne. Szczególny rodzaj danych
podlegających ochronie

mec. Katarzyna Korulczyk

13:20-13:35 Przerwa kawowa
13:35- 14:00

Programy lojalnościowe a ocena skutków
dla ochrony danych

dr Arwid Mednis

Monitoring elektroniczny - co wolno pracodawcy?

dr Dominika Dörre-Kolasa

14:00 - 14:25

Szyfrowanie danych i emaling
- jak to wygląda w praktyce?

mec. Maciej Gawroński

Obowiązek informacyjny w trakcie
postępowań administracyjnych

mec. Kamila Kędzierska

14:25- 14:50

Obowiązek informacyjny przez telefon, email
- kiedy go spełniać i w jakiej kolejności?

mec. Jakub Turski

Wyłączenia praw jednostki w sektorze publicznym

dr Mirosław Gumularz

14:50 - 15:15

Po 14 listopada świat będzie inny, czyli co się jeszcze
wydarzyło z danymi po 25 maja 2018 roku.

Przetwarzanie danych w systemach IT.

Michał Jaworski

RODO a systemy działające w Urzędach. Odpowiedzialność
za ich dostosowanie do wymogów RODO

Piotr Welenc

15:15 - 15:35

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów
na pracowników

dr Artur Rycak

Ochrona danych wrażliwych w publicznych
placówkach oświatowych

mec. Jolanta Fiedeń-Zabłotny

15:35 - 15:50 PRZERWA TECHNICZNA
15:50 - 17:00

Otwarta debata: RODO w pierwszych miesiącach – fakty, mity, absurdy 

- Dlaczego wdrożenie i stosowanie RODO niekiedy prowadzi do absurdów prawnych?
- Czy absurdy RODO da się ograniczyć lub wyeliminować?
- Co zmieni wydanie aktów wykonawczych do nowej ustawy krajowej?

17:00 - 17:15 Zakończenie konferencji

 

 

 

Harmonogram dyżurów przy stolikach eksperckich

Imię i Nazwisko Stanowisko Firma Godzina dyżuru     
mec. Aneta Sieradzka Ekspert w zakresie prawa ochrony danych osobowych i prawa medycznego Partner Zarządzający Sieradzka&Partners Kancelaria Prawna 11:00 - 12:00
mec. Katarzyna Korulczyk Adwokat
Inspektor Ochrony Danych
Grupa LUX MED 11:00 - 12:00
dr Arwid Mednis Ekspert w zakresie prawa ochrony
danych osobowych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
PwC Legal
11:00 - 12.00
mec. Xawery Konarski Adwokat Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 11:00 - 12.00
LUNCH 11:50 - 12.30
dr Dominik Lubasz Radca Prawny Kancelaria Lubasz & Wspólnicy 12:00 - 13:00
mec. Joanna Noga-Bogomilska Radca Prawny Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Zarządzania Danymi
12:00 - 13:00
mec. Mirosław Wróblewski Radca Prawny Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 12:00 - 13:00
mec. Maciej Gawroński Radca Prawny Kancelaria Gawroński & Partners 12:00 - 13:00
mec. Kamila Kędzierska Radca Prawny Pracownik administracji samorządowej 13:00 - 14.00
Piotr Welenc z-ca Dyrektora ds. rozwoju rynku governance, risk & compliance Wolters Kluwer Polska 13:00 - 14.00
dr Mirosław Gumularz Radca Prawny
Audytor
GKK Gumularz Kozik Kancelaria 13:00 - 14.00
Michał Jaworski

Dyrektor ds. strategii technologicznej

Microsoft 13:00 - 14:00
PRZERWA KAWOWA 13:20 - 13.35
mec. Katarzyna Kloc Radca Prawny Kancelaria Gawroński & Partners 14:00 - 15.00
dr Dominika Dörre - Kolasa Radca Prawny Kancelaria prawna Raczkowski Paruch 15:00 - 15.50
mec. Jakub Turski Radca Prawny Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski
Zwara i Partnerzy
15:00 - 15:50

 

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat Honorowy
Ministerstwo Cyfryzacji
Główni Partnerzy Merytoryczni
G+P Gawroński & Partners
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria radców prawnych
Współpraca merytoryczna
LEX Ochrona Danych Osobowych
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Sieradzka & Partners
Partnerzy
Altkom
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
PwC
Wsparcie technologiczne
LEX Compliance RODO
Patroni medialni
Prawo.pl
co do zasady
Back to Top